Súčasný trend kancelárií: Ekológia a biofilný dizajn

Prepojenie exteriéru a interiéru v podobe ekológie a zelených farieb dokáže zlepšovať náladu, má pozitívny vplyv nielen na psychiku, ale aj na kreativitu, čo je pri neustálej práci v kancelárii veľmi dôležité. Ekológia a biofilný dizajn sa stal obrovskou súčasťou interiérových projektov aj celosvetových značiek, ktorého cieľom je najmä zahrnúť prírodu do architektúry. Ak túžite po takejto kancelárii aj vy, mali by ste do nej zapracovať tieto prvky.

Nevyhnutná súčasť kancelárskych priestorov

Mnoho zamestnávateľov a zamestnancov si neuvedomuje, ako veľmi je biofilný dizajn dôležitý v pracovnom prostredí. Vďaka ekológii a biofilnému prostrediu je možné podporiť psychickú stránku zamestnancov, kreativitu, ale aj zlepšiť náladu, motiváciu či odbúrať stres, čo je veľmi dôležité pri práci v kancelárii. Príroda je nevyhnutnou súčasťou človeka a tak ako ju človek vyhľadáva vo svojom voľnom čase, tak by mal byť s ňou spojený aj v tom pracovnom svete. Hoci ide o súčasný a veľmi pozitívne hodnotený trend, mnoho kancelárií takýto dizajn do svojich kancelárskych priestorov, bohužiaľ, ešte neaplikovalo. Pritom je to jeden z kľúčov k zvyšovaniu spokojnosti a tvorivosti.

biofilna kancelaria

Prečo je biofilná kancelária tým najlepším riešením?

Okrem toho, že má biofilný dizajn veľký vplyv na ekosystém, tak má priaznivý vplyv na výkon zamestnancov. Mnoho celosvetových značiek ho do svojich kancelárskych priestorov aplikovalo, preto sa nimi pokojne môžete inšpirovať, ako napríklad aj kanceláriou LinkedInu v San Franciscu. Okrem zlepšenia výkonu a kreativity, sa vďaka tomuto dizajnu môže zlepšiť aj morálka na pracovisku, zvýšiť úroveň pohody či znížiť duševná únava.

linkedin san francisco

Kancelária úzko spätá s prírodou

Za jedného zo zakladateľov biofilného dizajnu môžeme považovať Edwarda O. Wilsona, ktorý začal o biofilnom prostredí hovoriť už v roku 1984. Podstatou biofilného dizajnu je prepojiť tak vzťah človeka s prírodou, čo môže byť postupom času vo vyspelých krajinách a mestách čoraz ťažšie, keďže je v nich množstvo zelene zastavané betónovými budovami. Preto sa vďaka biofilnému dizajnu tento svet presúva aspoň do našich kancelárií.

Prvky biofilného dizajnu

Slovo biofilný, neznie na prvý pohľad lákavo, avšak spája sa so slovami ako je harmónia, emócie, pohodlie či zdravie. Biofilný dizajn nie je len o zelených rastlinách, ako sa mnoho ľudí domnieva. Ide o atraktívny priestor, v ktorom je dostatok prirodzeného svetla, čerstvého vzduchu, čistej vône a v ktorom veľkú úlohu zohráva komfort. Samozrejme, ak sa na tento dizajn pozeráme z vizuálnej stránky, potom ide o priestor, v ktorom je dostatok zelených rastlín a prírodných materiálov, ktoré sú recyklovateľné. Takýto dizajn berie skutočne ohľad na ekológiu a prírodu.

biofilna kancelaria

Biofilný dizajn v kancelárii

Preto ak premýšľate, že by ste aj vy takýto biofilný dizajn aplikovali do svojich kancelárskych priestorov, potom by ste mali myslieť na tieto veci.

  • Zabezpečte prístup k prirodzenému dennému svetlu, pretože práve svetlo vplýva na kreativitu, pohodu a produktivitu.
  • Ak vaša kancelária disponuje vonkajším prostredím, napríklad terasou alebo balkónom, využite ich, pretože počas letných mesiacov by v týchto priestoroch a na čerstvom vzduchu mohli pracovať vaši zamestnanci.
  • Používajte farby. Tie majú veľký vplyv na tvorivosť a kreativitu zamestnancov. Pokojne použite širšiu paletu farieb a predchádzajte fádnym a matným farbám.
  • Aplikujte prírodné materiály do svojej kancelárie, ako napríklad drevo a kameň, pretože vytvoria pocit exteriéru v interiéri, čo je poslaním biofilného dizajnu.
  • Pridajte množstvo zelených rastlín, tie vytvoria zdravé prostredie a vzduch vo vašich kancelárskych priestoroch, vďaka čomu sa určite zvýši aj koncentrácia vašich zamestnancov na prácu a zníži psychická únava. Namiesto množstva rastlín môžete použiť aj machovú stenu, ktorá vám vytvorí príjemnú klímu.
  • Dajte svojim zamestnancom možnosť výberu. Ak vaši zamestnanci potrebujú pokoj na výkon svojej práce, umožnite im to. Naopak, ak potrebujú spolu diskutovať a brainstormovať, vytvorte im spoločný priestor.

biofilna kancelaria

Veľkou výhodou biofilného dizajnu je, že vďaka svojim charakteristickým prvkom dokáže v interiéri vytvoriť dizajn exteriéru, a to v akýchkoľvek kancelárskych priestoroch. Ak však túžite svoje kancelárske priestory zmeniť, pokojne nás kontaktujte do Jarošova Office Centre.

 

Comments are closed.